Inženýrsko-geologický průzkumPoskytujeme provádění komplexních prací IG průzkumu, tak i jednotlivých činností, které zahrnují:

K dispozici máme strojní pojízdnou vrtnou soupravu typu URB 2,5 A na podvozku terénního auta ZIL 131, lehčí strojní soupravu UVS 15 na podvozku SCAM, pro nepřístupná místa ruční přenosnou soupravu typu G-10. Dále používáme soupravu na těžkou dynamickou penetraci ZDP 50x500. Pro měření zhutnění násypů a zásypů používáme kruhovou desku 300 mm.

V laboratoři mechaniky zemin zajišťujeme kromě základních klasifikačních a indexových zkoušek rovněž smykové zkoušky v triaxiálním přístroji a edometrické zkoušky.

Na základě Vašich požadavků Vám zpracujeme nabídku, případně bezplatně poradíme při návrhu průzkumných prací.