O nás

Poskytujeme provádění činností:

 • Inženýrsko-geologický průzkum
 • Hydrogeologický průzkum
 • Pedologický průzkum
 • Geotechnické zkoušky
  • staticky zatěžovaná deska                                 
  • dynamicky zatěžovaná deska
 • Zpracování archivní rešerše
 • Posouzení základové spáry
 • Vyhodnocení kopaných sond
 • Vyjádření hydrogeologa
 • Provádění
  • sond vrtaných
  • sond těžké dynamické penetrace
 • Geodetické zaměření sond
 • Odběry vzorků
  • zemin
  • podzemní vody
 • Laboratorní rozbory
  • zemin
  • podzemní vody